سلام 

انتخاب برادرشعیب نظری فعال فضای مجازی بعنوان مدیر روابط عمومی باشگاه راه آهن یزدان تهران ازسوی یک کرمانشاهی دیگر جناب آقای معظمی نیا رئیس هیات مدیره باشگاه مذکور را تبریک وتهنبت عرض نموده وآرزوی موفقیت ودستیابی به اهداف ازپیش تعیین شده باشگاه راه آهن یزدان را ازدرگاه خداوند متعال خواهانم.

ارادتمند بهروزلرستانی

منبع : بصیرت کرمانشاه |انتخاب یک کرمانشاهی ازسوی بک کرمانشاهی دیگر منبع : |انتخاب یک کرمانشاهی ازسوی بک کرمانشاهی دیگر منبع : بصیرت کرمانشاه |انتخاب یک کرمانشاهی ازسوی بک کرمانشاهی دیگر
برچسب ها : کرمانشاهی ,باشگاه ,کرمانشاهی دیگر